SCHNITTBERICHTE | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Titel suchen:
Ganz böses Zombiespiel aus AT · Hol dir das böse Game ohne Zollprobleme · ab 34,99 € bei gameware Exploding Kittens NSFW Edition · Das explosionsstärkste Katzen ähm Kartenspiel · ab 16,99 € bei gameware

Shin Koihime Musô

Fassungsdetails: The Ultimate Collection DVD

Label: Sentai Filmworks
Land:USA
EAN:814131016713
Release:28.08.2012 (Verkauf)
Cover-Freigabe: TV MA

Technisches:

Bildformat:
1,78:1 anamorph/16:9
Tonformat:
japanisch Dolby Digital 2.0
Untertitel:
englisch

Übersicht

Diese Version ist ungekürzt.
1. Bacho's Anguish (Bachō, Monmon to Suru no Koto)
2. Ryubi visits Touka Village (Ryūbi, Tōkason o Otozureru no Koto)
3. Kosonsan fights Ensho! (Kōsonsan, Enshō to Shiyū o Kessuru no Koto)
4. The three Cho Sisters acquire the Crucial Keys to the Way... (Chō Sanshimai, Taihei Yōjutsu o Te ni Ireru no Kot)
5. Kakuka & Teiiku come into Soso's Service (Kakuka to Teiiku, Sōsō ni Ysukaen to Suru no Koto)
6. Ten'i is tested by Soso (Ten'i, Sōsō ni Tamesareru no Koto)
7. Chinkyu is taken by Ryofu (Chinkyū, Ryofu ni Hirowareru no Koto)
8. Enjutsu orders a Monster's Extermination (Enjutsu, Bakemono o Taiji Sasen to Suru no Koto)
9. Gakushin, Riten & Ukin protect a Village (Gakushin, Riten, Ukin, Mura o Mamoran to Suru no Koto)
10. Komei wishes for a Sister (Kōmei, Imōto o Hossuru no Koto)
11. Bacho tries to hold it in (Bachō, Nyōi o Koraen to Suru no Koto)
12. The General's Attempt to suppress the yellow Turban... (Gunyū, Kōkin no Ran o Shizumen to Suru no Koto)

Bonusmaterial:

  • Clean Opening & Closing Animation
  • Sentai Trailers